غضنفری در پاسخ به ابهامات بودجه‌ای دولت قبل:

نسبت به منابع نفتی بودجه نظارت کامل وجود دارد

سیاست داخلی

در خصوص این گونه شایعات و ابهامات هم نظر قوه قضاییه و دیوان محاسبات مدنظر است و حرف‌های دیگران در این زمینه قابل استناد نیست.

وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دهم گفت: دیوان محاسبات نسبت به همه منابع نفتی نظارت کامل دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا٬ مهدی غضنفری در حاشیه مراسم ترحیم مادر محمود احمدی‌نژاد٬ در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه مشخص نیست پول نفت در دولت قبل چگونه هزینه می‌شده٬ گفت: همه منابع نفتی باید در بودجه بیاید و حساب و کتاب دارد. مضاف بر اینکه دیوان محاسبات هم نسبت به آنها نظارت کامل دارد.

وی ادامه داد: در خصوص این گونه شایعات و ابهامات هم نظر قوه قضاییه و دیوان محاسبات مدنظر است و حرف‌های دیگران در این زمینه قابل استناد نیست.

کد N724460