نخستين حمله بوکوحرام به كشور چاد

سیاسی

گروه تروریستی بوکوحرام در آخرین مورد از اقدامات خود به کشور چاد حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بوکوحرام که مناطقی از نیجریه را در اختیار دارد، برای اولین بار به چاد حمله کرد.

مقامات رسمی می‌گویند نیورهای گروه بوکوحرام شبانه با قایق موتوری از دریاچه چاد عبور کرده و به این کشور حمله کرده اند.

آنها به روستایی در ساحل دریاچه حمله کردند و پس از کشتن ساکنان روستا، خانه‌ ها را به آتش کشیدند.

در این میان ارتش چاد موفق شده نیروهای بوکوحرام را به عقب براند. نیروهای بوکوحرام بخش بزرگی از زمین‌ های اطراف دریاچه در طرف نیجریه را در کنترل خود دارند.

در ماه گذشته پس از این که نیروهای بوکو حرام به شهر باگا حمله کردند، بیش از ۵ هزار نفر از نیجریه‌ای‌ ها به این روستا در چاد فرار کردند.

نیروهای ارتش چاد از مدتی پیش در خاک نیجریه با بوکوحرام در حال جنگ هستند. چاد چهارمین کشور خارجی است که بوکوحرام به آن حمله می کند. 

به غیر از چاد، نیروهایی از نیجر و کامرون نیز در جنگ با بوکوحرام حضور دارند.