تعلیق فعالیت های سفارت عربستان در صنعا

سیاسی

یک منبع وابسته به وزارت خارجه عربستان سعودی از تعلیق فعالیت های سفارتخانه این کشور در یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، یک منبع مسئول در وزارت خارجه عربستان سعودی از تعلیق فعالیت های سفارت این کشور در صنعا خبر داد.

این منبع بیان کرد: به علت وخامت اوضاع امنیتی و سیاسی در صنعا پایتخت یمن، عربستان همه فعالیت های سفارتخانه خود در این کشور را به حالت تعلیق درآورد و دیپلماتها و کارکنان خود را خارج کرده است و آنها به عربستان رسیده و در صحت و سلامت هستند.

شایان ذکر است که این اقدام عربستان درحالی انجام می شود که برخی منابع از کمکهای تسلیحاتی و مالی سعودی به قبایل سلفی برای مقابله با کمیته های مردمی خبر داده اند.آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی روز های گذشته اقدامی مشابه عربستان انجام داده بودند.