استفان دی مستورا:

بشار اسد بخشی از راه حل بحران سوریه است

سیاسی

نماینده سازمان ملل در امور سوریه بشار اسد را بخشی از راهکار برون رفت سوريه از بحران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفت: بشار اسد بخشی از راه حل بحران سوریه است و رایزنی های مهم با وی را ادامه خواهم داد.

شایان ذکر است که استفان دی مستورا  روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد.