فیلم/ تظاهرات بزرگ بحرینی ها درآستانه 14 فوریه

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: مردم ستره در بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده آزادی رهبران خود را خواستار شدند و فریاد مردم خواستار سرنگونی رژیم و حمد بن عیسی آل خلیفه هستند سر دادند.

فیلم/ تظاهرات بزرگ بحرینی ها درآستانه 14 فوریهخبرگزاری مهر-بین الملل: مردم ستره در بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده آزادی رهبران خود را خواستار شدند و فریاد مردم خواستار سرنگونی رژیم و حمد بن عیسی آل خلیفه هستند سر دادند.