امیرعبدالهیان: فرمایش رهبری برای انجام تمام توافقات در یک مرحله الگوی ما در ادامه کار است

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

نسیم نوشت:

معاون آفریقایی و عربی وزارت امورخارجه گفت: فرمایش رهبری برای انجام تمام توافقات در یک مرحله الگوی تیم مذاکره کننده در ادامه کار است.

حسین امیرعبدالهیان در گفتگو با خبرنگار «نسیم»، با تاکید بر اینکه تیم مذاکره کننده در چارچوبی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند و تصمیم عالی نظام است، حرکت خواهد کرد، گفت: تیم مذاکره کننده لغو تحریم ها را با جدیت دنبال می کند و تلاش دارد ضمن حفظ دستاوردهای هسته ای، موضوع غنی سازی و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را نیز حفظ کند.

وی افزود: اما آمریکایی ها هم در مسائل منطقه و هم در موضوع مذاکرات هسته ای نشان داده اند که زیاده خواهی می کنند و به دنبال آن هستند که ملت ها در گوشه و زاویه قرار بدهند تا امتیاز بیشتری از آنها بگیرند.

امیر عبدالهیان در ادامه تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری که باید در یک مرحله و در یک پکیچ تمام توافقات به نتیجه برسد، راهبرد دقیق و اصولی است که نیروی اصلی تیم مذاکره کننده در ادامه کار خواهد بود.

 

45503

کد N724010