النشره بررسی کرد:

اهداف استراتژیک عملیات قنیطره و درعا

سیاسی

یک رسانه عرب زبان با اشاره به عملیات گسترده ارتش سوریه در قنیطره و درعا به اهداف استراتژیکی که مخالفان، اردن، رژیم صهیونیستی و نظام سوریه به دنبال آن هستند پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النشره درگزارشی به پیشروی های روزهای گذشته ارتش سوریه در قنیطر و درعا پرداخته است: تا ششم فوریه2015 مخالفان سوری در آستانه تسلط بر استانهای درعا و قنیطره و 70 تا 80 درصدی بر این دو استان یا بیشتر بودند.

اما طی روزهای گذشته با عملیات گسترده ارتش سوریه وقایع میدانی تغییر کرده است و ارتش سوریه با حمایت رزمندگان حزب الله مناطق زیادی را پس گرفته اند این مناطق در گذشته نزدیک یا کمی قبل تر به کنترل گروههای مسلح درآمده بود.

النشره گزارش داد: باید منتظر ماند تا نقشه تحولات میدانی را پس از عملیات اخیر ارتش سوریه مشاهده کرد.اما اینکه اسرائیل خواهان چه است باید گفت که اسرائیل به دنبال کمربند امنیتی در طول مرزهای فلسطین اشغالی با سوریه است با این امید که جنگ فرسایشی میان گروههای مسلح با ارتش سوریه و حزب الله جریان داشته باشد و هر طرفی با مشغول شدن به درگیری اسرائیل را فراموش کند.اسرائیل امیدوار است که این منطقه حائل را در جنوب لبنان توسعه دهد و مخالفان سوری به دامنه کوه الشیخ برسند و به طور اتوماتیک با حزب الله درگیر شوند.

برای مخالفان سوری رسیدن به دومین استان به مثابه جای پایی باز کردن به سوی دمشق است.آنها قصد دارند که محاصره خود را در حومه دمشق از هم بشکنند و به دنبال گشودن جبهه جدیدی با ارتش سوریه در حومه دمشق هستند.

در طرف غربی اردن به دنبال توسعه نفوذ واحدهای نظامی آموزش دیده مخالفان میانه رو سوری در جبهه جنوبی به موزارت نیروهای کُردی و ارتش آزاد سوریه در منطقه عین العرب در جبهه شمال است و امیدوار به تسلط بر مناطق اساسی در داخل سوریه است.

رهبران سوریه به دنبال ممانعت از خارج شدن اراضی بیشتری از تحت کنترل آنهاست به ویژه که وضعیت جغرافیایی قنیطره و درعا به مخالفان اجازه حمایت لجستیکی و حمله سریع به دمشق در آینده را می دهد.نظام سوریه به دنبال ممانعت از نفود گروههای مسلح به شمال و دمشق است و این کارزار برای آن مهم است.

حزب الله با هماهنگی نظام سوریه به دنبال ایجاد واقعیت امنیتی جدید بر اسرائیل و تهدید عمق آن با تسلط بر منطقه مرزی با فلسطین اشغالی از دریای مدیترانه،مزارع شبعا،جولان اشغالی و حومه درعا است.اگر این عملیات بزرگ موفق شود محور مقاومت واقعیت استراتژیکی جدیدی شامل باز کردن جبهه جنگ با اسرائیل در مرزی 150 کیلومتری ایجاد کرده است.