فیلم/سلاح ساچمه ای نظامیان آل خلیفه نوجوان بحرینی را نشانه رفت

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: نظامیان رژیم بحرین در آستانه 14 فوریه سالروز انقلاب مردمی در این کشور با سلاح ساچمه ای نوجوان بحرینی را زخمی کردند.

فیلم/سلاح ساچمه ای نظامیان آل خلیفه نوجوان بحرینی را نشانه رفتخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: نظامیان رژیم بحرین در آستانه 14 فوریه سالروز انقلاب مردمی در این کشور با سلاح ساچمه ای نوجوان بحرینی را زخمی کردند.