فیلم/بارش برف در کشور لبنان

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: بارش برف به ویژه در مناطق کوهستانی کشور لبنان موجبات خرسندی مردم کشوری که به عروس خاورمیانه مشهور است را فراهم آورد.

فیلم/بارش برف در کشور لبنانخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: بارش برف به ویژه در مناطق کوهستانی کشور لبنان موجبات خرسندی مردم کشوری که به عروس خاورمیانه مشهور است را فراهم آورد.