مصر دو خبرنگار الجزیره را به طور موقت آزاد کرد

سیاسی

دادگاهی در مصر«باهر محمد»و «محمد فهمی»دو خبرنگار شبکه تلویزیونی قطر را به طور موقت آزاد کرد تا دوباره محاکمه شوند.

دادگاهی در مصر دو خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به طور موقت آزاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،دادگاهی در مصر«باهر محمد»و «محمد فهمی»دو خبرنگار شبکه تلویزیونی قطر را به طور موقت آزاد کرد تا دوباره محاکمه شوند.

این دو خبرنگار متهم به نشر اکاذیب در حمایت از یک سازمان تروریستی (در اشاره به جماعت اخوان المسلمین)هستند.

این دادگاه همچنین بقیه متهمان این پرونده را نیز آزاد کرد تا همه متهمان بار دیگر در 23 فوریه محاکمه شوند.

کد N723534