فیلم/ توافق 4 جانبه در مینسک برای پایان بحران اوکراین

سیاسی

رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان سرانجام پس از 17 ساعت مذاکره بر سر برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند.

فیلم/ توافق 4 جانبه در مینسک برای پایان بحران اوکراینرهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان سرانجام پس از 17 ساعت مذاکره بر سر برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند.