فیلم/ علت اختلاف آمریکایی ها در مورد انقلاب اسلامی در سال 1357

سیاسی

شبکه بی بی سی با انتشار ویدیویی در مورد انقلاب اسلامی ایران، مواضع متناقض آمریکایی ها را ناشی از عدم شناخت آنها از امام خمینی (ره) دانسته است.

فیلم/ علت اختلاف آمریکایی ها در مورد انقلاب اسلامی در سال 1357شبکه بی بی سی با انتشار ویدیویی در مورد انقلاب اسلامی ایران، مواضع متناقض آمریکایی ها را ناشی از عدم شناخت آنها از امام خمینی (ره) دانسته است.