افغانستان منتظر عملیاتی شدن پروژه تاپی

سیاسی

افغانستان علاوه بر خرید گاز ارزان از این پروژه، سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار نیز از ترانزیت گاز به پاکستان و هند درآمد خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، نوزدهمین نشست پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند (پروژه تاپی) که قرار بود از خاک افغانستان عملیاتی شود، بدون نتیجه پایان یافت.

در صورت عملی شدن این پروژه، سود فراوانی نصیب افغانستان خواهد شد؛ «داوود شاه صبا» وزیر معدن افغانستان گفت تلاش می کند گفتگوها به نتیجه برسد و کارعملی شدن این پروژه هرچه سریعتر آغاز شود.

طبق گزارش ها قرار است حدود ۱۰ میلیارد دلار روی این پروژه سرمایه گذاری شود. افغانستان علاوه بر خرید گاز ارزان از این پروژه، سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دالار نیز از این ترانزیت درآمد خواهد داشت.