تعطیلی برخی مدارس در شرق افغانستان توسط طالبان

سیاسی

شبه نظامیان شماری از مدارس را در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان بستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات وزارت آموزش در ولایت ننگرهای افغانستان از بسته شدن شماری از مدارس این ولایت شرقی توسط شبه نظامیان خبر دادند.

طالبان با اقدام به این کار تهدید کرده اند تا زمانی که خواسته هایشان مورد توجه دولت قرار نگیرد، تعطیلی این مدارس ادامه خواهد یافت. آزادی زندانیان طالبان از جمله خواسته های شبه نظامیان عنوان شده است.

پیش از این تهدیدی مشابه از سوی طالبان موجب شد 28 مرکز آموزشی در این ولایت به حالت تعطیل درآید. ننگرهار از جمله مناطق ناامن افغانستان بوده و شاهد فعالیت آزادانه شبه نظامیان است.

روز گذشته نیز یک مدرسه دخترانه در ننگرهار به آتش کشیده شد. در این سانحه که در ساعات شب انجام گرفت این مدرسه که محل آموزش بیش از 200 دانش آموز دختر بود، ویران شد.

هر چند هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته اما مقامات محلی طالبان را مسئول این اقدام می دانند.