بحران اشتغال در افغانستان/ 63 درصد از جوانان افغان بیکارند

سیاسی

اتحادیه کارگران افغانستان اعلام کرد از حدود ۱۲ میلیون شهروند واجد شرایط کار ۸ میلیون نفر بیکار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، معروف قادری، رئیس اتحادیه کارگران افغانستان (امکا) که در سومین کنگره این اتحادیه صحبت می کرد از بحران اشتغال در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت: کارگران در افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است و به همین علت شاهد مهاجرت های ناخواسته به خارج از کشور هستیم که در بسیاری موارد منجر به حوادث مختلف و غرق شدن در آب ها می شود.

ایشان افزود: وضعیت بیکاری سبب شده تا حدود ۱.۵میلیون جوان افغان به مواد مخدر روی بیاورند.

این در حالی است که مدتی پیش سرپرست وزارت کار افغانستان از کاهش آمار بی کاری در این کشور خبر داد. طبق آمار وزارت کار افغانستان، از حدود ۱۲ میلیون شهروند واجد شرایط کار، ۸ میلیون آن مشغول کار بوده و حدود ۴ میلیون بیکار هستند که این آمار از سوی اتحادیه کارگران رد شد.

اتحادیه کارگران افغانستان اعلام کرد از حدود ۱۲ میلیون شهروند واجد شرایط کار ۸ میلیون نفر بیکار هستند.