سرلشکر فیروز آبادی:

آمریکا و انگلیس دست از خباثت درباره یمن بردارند

سیاست داخلی

امروز با استقرار انقلابیون در پایتخت یمن و قرار گرفتن مراکز نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در کنترل نیروهای انقلاب، پایتخت این کشور از امن ترین مناطق منطقه به حساب می آید.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه پایتخت یمن جزء مناطق امن منطقه است، گفت: آمریکائیها و به دنبال آن انگلیس و فرانسه حیله گری و جو سازی نکنند. 

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر بسیجی سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پی تحولات یمن و دستاوردهای جدید انقلابیون این کشور اظهاد کرد: امروز با استقرار انقلابیون در پایتخت یمن و قرار گرفتن مراکز نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در کنترل نیروهای انقلاب، پایتخت این کشور از امن ترین مناطق منطقه به حساب می آید.

وی افزود: از رفتار آمریکائی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بوی توطئه بر می آید، آنها به دنبال حیله گری و جوسازی هستند.

سرلشکر فیروز آبادی با بیان اینکه در یمن ناامنی در کار نبوده، مگر اینکه آمریکائیها و دنباله رو های اروپایی آنها بخواهند آنرا ایجاد کنند، تصریح کرد: آنها کاری از دستشان بر نمی آید، چرا که در کشور یمن چیزی در اختیارشان نیست، اگر کاری می توانستند بکنند طی یکی دو سال گذشته که در ارکان حکومت نفوذ داشتند انجام می دادند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: بهتر است آمریکا، انگلیس و فرانسه دست از خباثت و رسوایی بردارند و از سفرا و مأمورین فراخوانده خود از «صنعا» سوال کنند که در یمن چه خبر است؟

سرلشکر فیروزآبادی در پایان با توصیه به آمریکائیها و دیگر دشمنان انقلاب یمن برای عبرت گرفتن از آنچه در عرصه دشمنی با ملت ایران به دست آورده اند، خطاب به سران مغرور و بی خرد آنها گفت: بهتر است بیش از این مانند آنچه در ایران برای خود نفرت آفریده‌اند، در یمن چنین نکنند.

کد N722794