فیلم/ چرا انقلاب اسلامی پس از 36 سال همچنان مهم است

سیاسی

شبکه ای بی سی نیوز آمریکا با انتشار ویدیویی از وقایع انقلاب اسلامی ایران، این انقلاب را همچنان با گذشته 36 سال، حائز اهمیت دانست.

فیلم/ چرا انقلاب اسلامی پس از 36 سال همچنان مهم استشبکه ای بی سی نیوز آمریکا با انتشار ویدیویی از وقایع انقلاب اسلامی ایران، این انقلاب را همچنان با گذشته 36 سال، حائز اهمیت دانست.