جهانگیری در جمع راهپیمایان 22 بهمن:

پشتوانه اصلی نظام حضور مردم است

دولت

حضور پرشور مردمی در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال بی‌شک مهمترین پشتیبانی است که مسئولان نظام با اتکا به این امر می‌توانند کشور را از بسیاری از مشکلات مصون نگه دارند.

معاون اول دولت یازدهم گفت: بی شک حضور مردم در 22 بهمن بی‌شک پشتوانه‌ اصلی مسئولان نظام است که با اتکا به این امر کشور از هرگونه مشکل مصون خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسحاق جهانگیری با حضور در راهپیمایی 22 بهمن با اشاره به حضور مردمی گفت: انقلاب اسلامی همواره پشتیبانی مردم را داشته و این امر مهمترین سرمایه ملی است که در اختیار نظام است.

معاون اول دولت افزود: یکی از بزرگترین سرمایه‌های نظام٬ حمایت مردمی ملت است که مسائل جدی فعلی و فضای بین‌المللی را دنبال می‌کنند.

جهانگیری در ادامه تصریح کرد: حضور پرشور مردمی در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال بی‌شک مهمترین پشتیبانی است که مسئولان نظام با اتکا به این امر می‌توانند کشور را از بسیاری از مشکلات مصون نگه دارند.

وی گفت: بی‌شک حضور مردم در 22 بهمن بی‌شک پشتوانه‌ اصلی مسئولان نظام است که با اتکا به این امر کشور از هرگونه مشکل مصون خواهد ماند.

کد N722175