موفقیتهای مستمر ارتش در جنوب سوریه و تلفات سنگین تروریستها

سیاسی

منابع عربی از درگیری شدید نیروهای ارتش سوریه با گروههای تروریستی تکفیری در حومه درعا و پیشروی سریع ارتش در این منطقه جنوبی سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه به سمت منطقه دیرماکر و ارتفاعات مهمی در اطراف آن در حومه درعا در جنوب سوریه در حال پیشروی است، این پیشروی در سایه درگیری شدید ارتش با تروریستهای مسلح صورت می گیرد.

المنار هم گزارش داد بسیاری از ساکنان روستاهای حومه درعا، اطلاعات بی نهایت مهمی را در خصوص مواضع استقرار گروههای تروریستی مسلح و مواضع نظامی و لجستیکی و خطوط امدادرسانی به آنها در اختیار ارتش سوریه قرار داده اند.

این شبکه از پیشروی سریع ارتش سوریه در حومه درعا و قنیطره با توجه به عملیات گسترده ای که در این مناطق آغاز کرده است، خبر داده است.

بر اساس این گزارش، تا کنون در عملیات ارتش سوریه علاوه بر آزادسازی برخی مناطق در حومه درعا و قنیطره و جنوب دمشق از لوث تکفیریها، خسارتها و تلفات سنگینی به تروریستهای مسلح در این منطقه وارد شده است.

المنار گزارش داد ارتش سوریه عملیات پیشدستانه بزرگی را در حومه درعا، قنیطره و جنوب دمشق از زمانی که تروریستها وارد آن شدند، آغاز کرده است.