مادر محمود احمدی نژاد درگذشت

محمود احمدی‌ نژاد

سایت دولت بهار نوشت:

والده  دکتر احمدی نژاد دار فانی را وداع گفت.

احمدی نژاد پس از وداع با مادر مکرمه اش در یکی از بیمارستانهای تهران برای حضور در راهپیمایی  22 بهمن عازم خیابان آزادی شد.

17231

 

کد N722054