احتمال افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان

سیاسی

بررسی حضور بیشتر نیروهای امریکایی در افغانستان در حالی مطرح می شود که پس از سیزده سال ماموریت جنگی این نیروها پایان یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، کاخ سفید اعلام کرد احتمال افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان در سال ۲۰۱۵ وجود دارد.

قرار است باراک اوباما به درخواست جان کمپبل، فرماندۀ نیروهای ناتو در افغانستان حضور نیروهای امریکایی را بررسی کند؛ در این صورت نیروهای امریکایی در افغانستان در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت.

این گفته ها نشان می دهد امریکا هنوز هم تمایل به ادامۀ جنگ در افغانستان دارد. پیش از این نیز سوزان رایس، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری امریکا اعلام کرده بود که مبارزۀ امریکا در برابر گروه های تروریستی در افغانستان هنوز باپرجاست.

گزارش بررسی حضور بیشتر نیروهای امریکایی در افغانستان در حالی مطرح می شود که پس از سیزده سال ماموریت جنگی این نیروها پایان یافته است.