وزیر راه در راهپیمایی 22 بهمن:

حضور مردم نشان از وحدت و یکپارچگی ملی است

سیاست داخلی

خوشبختانه حضور مردم نشان می دهد که این انقلاب پیوند استراتژیک خود را با ملت حفظ کرده و حضور مردم نشان از وحدت و یکپارچگی ملی است

وزیر راه گفت: خوشبختانه حضور مردم نشان می دهد که این انقلاب پیوند استراتژیک خود را با ملت حفظ کرده و حضور مردم نشان از وحدت و یکپارچگی ملی است

به گزارش خبرنگار ایلنا عباس آخوندی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در جمع خبرنگاران در خصوص این راهپیمایی گفت: این انقلاب از دل مردم بوده و همچنان به نیروهای مردمی متکی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه حضور مردم نشان می دهد که این انقلاب پیوند استراتژیک خود را با ملت حفظ کرده و حضور مردم نشان از وحدت و یکپارچگی ملی است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص آثار این راهپیمایی، اظهار داشت: این راهپیمایی در پیشبرد اهداف نظام موثر است چراکه ما چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی نیاز به وحدت داریم و این راهپیمایی بیانگر اجماع ملی برای پیشبرد اهداف انقلاب است.

کد N722016