سی و هفتمین بهار انقلاب/3

شعارهایی در حمایت از انرژی هسته ای و لغو همه تحریم ها

سیاسی

پلاکاردها و شعارهای مردمی در راهپیمایی روز 22 بهمن عمدتا با موضوع حمایت همیشگی از انقلاب، انرژی هسته ای و لغو تحریم هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، در مقابل جايگاه سخنراني در ميدان آزادي تهران تا پيش از حضور رئيس جمهور در حالي كه گروه مارش نظامي از دقايق ابتدايي در حال نواختن موسیقی هستند، دو گروه از دانش آموزان دختر و پسر در دو طرف جايگاه حضور پيدا كردند.

اين دانش آموزان با سر دادن شعارهاي عشق فقط عشق علي رهبر فقط سيد علي، اين همه لشگر آمده به عشق رهبر آمده، خامنه اي خميني ديگر است ولايتش ولايت ديگر است، لغو تحريم ها شرط موفقيت است ... با آرمان هاي سالروز پيروزي انقلاب بيعت مي كنند، همچنين آنها كاور هاي مرگ بر آمريكا و اسرائيل بر تن كرده اند و عكس ها و پلاكاردهايي نيز از رهبر انقلاب و بيانات ايشان  در دست دارند. همچنين پرچم هاي جمهوري اسلامي ايران را در دست هاي خود بلند كرده اند 

در مقابل جايگاه نيز مردم از ساعت اوليه حضور پيدا كرده اند.  جمعيت حاضر پلاكارهايي همچون تا آخر ايستاده ايم، مطيع امر رهبريم و... در دست دارند.

جمعيت خبرنگاران حاضر نيز در سه سكو در مقابل جايگاه سخنراني در حال ثبت وقايع هستند.

برخي از سفرا  مقيم تهران نيز وارد شده و در سكوي مهمانان در انتظار آغاز رسمي مراسم هستند