عبدالملک الحوثی:

ثبات یمن به نفع همه است

سیاسی

رهبر جنبش انصارالله یمن ثبات این کشور را به نفع همه گروههای داخلی و خارجی و کشورهای حوزه خلیج فارس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، عبدالملک بدر الدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: گام بیانیه قانون اساسی ضروری و مهم است.

وی ضمن انتقاد از رویکرد برخی گروههای سیاسی در برخورد با خلاء موجود در یمن تاکید کرد: برخی از گروههای سیاسی به خطراتی که یمن را تهدید می کند به عنوان یک فرصت برای بهره برداری نگاه می کنند.

رهبر انصارالله یمن افزود: برخی از گروههای سیاسی به فکر درد و رنجهای ملت یمن نیستند و به دنبال غرق کردن کشور در هرج و مرج هستند.استعفای هادی با هدف ایجاد خلاء در قدرت و تعطیلی نهادهای دولت بود.

وی بیان کرد: این انقلاب به طیف خاصی تعلق ندارد بلکه آمال و خواسته های همه یمنی ها را در بر می گیرد.بیانیه قانون اساسی اقدامی حکیمانه بود و رئیس جمهوری یمن و دولت را هدف قرار نداده است.این بیانیه قانون اساسی در راستای مسئولیت پذیری ملی است و علیه کسی نیست.

عبدالملک الحوثی تاکید کرد:نخست وزیر پس از استعفا با رد فعالیت به عنوان موقت مسئولیت پذیری از خود نشان نداد.هیچ توجیهی از سوی هیچ طرفی برای اینکه به شکل منفی با بیانیه قانون اساسی عمل کند  وجود ندارد.این بیانیه قانون اساسی روند انتقالی را منظم کرده است ما از مشارکت گروههای سیاسی در چارچوب بیانیه قانون اساسی استقبال می کنیم.

وی از حزب اصلاح انتقاد و آن را متهم به فتنه افکنی و مشکل آفرینی کرد و افزود: رویکرد کلی حزب اصلاح ادبیات کنار زدن و تکفیر و حذف است.حزب اصلاح امکان مشارکت به شکل فعال در عرصه سیاسی را داشت.

الحوثی ضمن مخالفت با موضع برخی کشورها در قبال بیانیه قانون اساسی بیان کرد: حزب اصلاح و برخی گروههای داخلی و خاری به دنبال ضربه زدن به اقتصاد یمن هستند.ملت یمنی به احدی اجازه نمی دهد که به اقتصاد آن ضربه بزند.