یورش نظامیان آل خلیفه به فعالان بحرینی

سیاسی

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از یورش نظامیان آل خلیفه به منازل فعالان و نیز منزل دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع وابسته به مخالفان بحرینی از محاصره منزل شیخ علی سلمان در منطقه البلاد القدیم خبر دادند.

این منابع همچنین به بازداشت جلیله السید امین از فعالان بحرینی و انتقال آن به مکان نامعلوم اشاره کردند.

نظامیان رژیم بحرین همچنین به آپارتمان مریم السهوان فعال بحرینی یورش بردند.