روسیه به گروه بیست هشدار داد

سیاسی

روسیه درباره کاهش قیمت نفت به گروه بیست هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آنتون سیلوانوف» وزیر دارایی روسیه با بیان این مطلب که کاهش قیمت نفت در نهایت موجب کاهش تقاضای جهانی خواهد شد، اظهار داشت: در این باره صحبت شد این موضوع که  در شرایط پایین بودن قیمت تنها کشورهای صادرکننده متضرر می شوند واقعیت ندارد.

وی همچنین افزود: فضای کنونی سبب کاهش ورود ارز به کشورهای صادرکننده می شود که این امر خود باعث تضعیف پول این کشورها شده و مصرف را چه در داخل و چه در خارج کاهش می دهد.

وزیر دارایی روسیه در ادامه گفت: با ادامه یافتن این وضعیت، واردات کاهش پیدا می کند و در نهایت بر تقاضای جهانی تأثیر می گذارد.

بهای نفت از اواسط ماه ژوئن به علت فراوانی عرضه، افزایش ارزش دلار و پایین بودن تقاضای جهانی در فضای رشد اقتصادی کند نزدیک به 60 درصد ارزش خود را از دست داده است.