در اطلاعیه‌ای مطرح شد:

انجمن اسلامی دانشگاه تهران هیچ نماینده یا فعالیتی در فرایند راه‌اندازی اتحادیه دانشجویی ندارد

سیاست داخلی

ضمنا هرگونه اعلام موضع در باب اتحادیه انجمن‌های اسلامی از طریق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران صورت خواهد گرفت.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران پیرامون سوءاستفاده از عنوان این تشکل در سطح کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد. 

به گزارش ایلنا، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ گونه نماینده یا فعالینی در خصوص اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان تا کنون نداشته است و این تشکل هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت‌های غیر رسمی در این خصوص ندارد.

ضمنا هرگونه اعلام موضع در باب اتحادیه انجمن‌های اسلامی از طریق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران صورت خواهد گرفت. 

کد N720720