فیلم/ اعتراض میوه‌ای کشاورزان اسپانیایی علیه روسیه

سیاسی

اقدامات ضد روسی کشورهای غربی موجب شده تا مسکو نیز واردات میوه از کشورهای اروپایی را تحریم کند و همین امر مشکلاتی را برای کشاورزان در قاره سبز بوجود آورده است.

در همین رابطه روز گذشته جمعی از کشاورزان اسپانیایی که از این امر متضرر شده اند با خالی کردن میوه های خود در خیابان ها نسبت به اقدام روسیه در تحریم واردات میوه از اروپا اعتراض کردند. 

فیلم/ اعتراض میوه‌ای کشاورزان اسپانیایی علیه روسیهاقدامات ضد روسی کشورهای غربی موجب شده تا مسکو نیز واردات میوه از کشورهای اروپایی را تحریم کند و همین امر مشکلاتی را برای کشاورزان در قاره سبز بوجود آورده است.