سال 2014؛ مرگبارترین سال برای افغانستان

سیاسی

طبق آمار صلیب سرخ، تلفات افغان ها نسبت به سال گذشته میلادی دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، کمیته بین المللی صلیب سرخ سال ۲۰۱۴ میلادی را مرگبارترین سال برای افغان ها خواند.

طبق آمار صلیب سرخ، تلفات افغان ها نسبت به سال گذشته میلادی دو برابر افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۳۷۲ جسد توسط این نهاد انتقال داده شده که این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی تنها ۶۲۰ جسد بوده است.

ژان نیکولاس مارتی رییس کمیته صلیب سرخ در افغانستان می گوید: «درگیری های شدید و مداوم و تخطی های مختلف از قوانین جنگی تاثیرات ناگواری بر زندگی افغان ها، گذاشته است.»

قابل ذکر است که سازمان ملل نیز مدتی پیش اعلام کرده بود که حداقل ۳۲۰۰ غیر نظامی افغان در جریان جنگ های سال ۲۰۱۴ میان طالبان و نیروهای افغان کشته شدند و این سال را سالی مرگبار برای افغان ها خوانده بود.