فیلم/ آینده ارتش روسیه در 90 ثانیه

سیاسی

شبکه بی بی سی با تهیه گزارشی آینده ارتش روسیه را در 90 ثانبه به تصویر کشید.

البته این فیلم با توجه به نگاه منفی کشورهای غربی به روسیه و برنامه های نظامی کرملین تهیه شده است. 

فیلم/ آینده ارتش روسیه در 90 ثانیهشبکه بی بی سی با تهیه گزارشی آینده ارتش روسیه را در 90 ثانبه به تصویر کشید.