اعتصاب کارمندان فرودگاههای آلمان

سیاسی

اعتصاب کارمندان فرودگاههای آلمان این کشور را با بحران روبرو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،به دنبال اعتصاب کارمندان فرودگاههای اشتوتگارت و هانوفر در آلمان که در اعتراض به حقوق و دستمزد پایین صورت گرفته ،پلیس این کشور مبادی فرودگاه هامبورگ را نیز بست.

"اشتفانی هاردر" سخنگوی فرودگاه هامبورگ در این باره اظهار داشت:اوضاع فرودگاه هامبورگ فاجعه ای است که گریبان این کشور را گرفته است.

به علت تعطیلی فرودگاههای اشتوتگارت و هانوفر ازدحام در فرودگاه هامبورگ بیداد می کند.