مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

شاخص‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مجلس

باید یک بخش از پژوهش‌های کشور معطوف به مسائل مربوط به شاخص سازی و رصد اطلاعات باشد که در حال حاضر تلاش‌های انجام شده در این زمینه چندان قابل قبول نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا٬ دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: شاخص سازی و رصد شاخص‌ها یکی از مهم‌ترین مراحل سیاستگذاری است که بدون آنها نمی‌توان ارزیابی صحیحی از سیاست‌ها داشت و میزان تحقق و عدم تحقق هر یک از سیاست‌ها را بررسی کرد.

همان گونه که در بخش‌های مختلف تدوین شاخص‌ها قابل مشاهده است، فرآیند شاخص سازی و رصد آن‌ها یک فرآیند طاقت فرساست که مهم‌ترین مانع آن عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی دقیق و شفاف است.

تجربیات به دست آمده در فرآیند تدوین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی به وضوح نشان می‌دهد که یکی از موانع اصلی پیشرفت کشور، عدم جمع آوری صحیح و جامع اطلاعات و اطلاع‌رسانی شفاف و بدون ابهام آن‌ها است که در نتیجه امکان تصمیم گیری و بررسی آثار تصمیمات در سطوح کلان و بخشی را از بین می‌برد و موجب می‌شود که سیاستگذاران امکان بررسی سیاست‌ها و احصای مشکلات وتلاش برای رفع آن‌ها را تا حد بسیار زیادی از دست بدهند.

به علاوه در فرآیند شاخص سازی مشاهده شد که همواره امکان استفاده از شاخص‌هایی که در سطح دنیا مطرحند و به کار گرفته می‌شوند وجود ندارد، زیرا بسیاری از مسائل به ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران ناظر به مسائل بومی کشور می‌شوند که باید شاخص‌هایی بومی متناسب با آن‌ها تولید شوند و همواره نمی‌توان به سراغ شاخص‌های بین‌المللی رفت.

با این توضیح باید یک بخش از پژوهش‌های کشور معطوف به مسائل مربوط به شاخص سازی و رصد اطلاعات باشد که در حال حاضر تلاش‌های انجام شده در این زمینه چندان قابل قبول نیست.

در این گزارش، شاخص‌های ساده مورد توجه قرار گرفته که غالبا دو متغیره‌اند و تفسیر و تدوین آن‌ها ساده‌تر از شاخص‌های پیچیده و چند متغیره است.

استفاده از این نوع شاخص‌ها برای جمهوری اسلامی ایران که گام‌های ابتدایی را در این زمینه می‌پیماید بسیار منطقی و مفید است اما در آینده و با پیشرفت هر چه بیشتر فرآیند شاخص‌سازی در کشور و توسعه دانش بومی در این زمینه، باید به سمت شاخص‌های پیچیده که چندین مسئله را به صورت همزمان در نظر گرفته و روابط بین آن‌ها را نیز مورد توجه قرار می‌دهند حرکت کرد.

کد N719117