افزایش حمله به مدارس در افغانستان

سیاسی

تهدیدها در برابر آموزش و پرورش افغانستان به گونۀ نگران کننده ای افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مخالفان مسلح دولت افغانستان، یک مدرسه دخترانه در استان ننگرهار را به آتش کشیدند.

طی پانزده روز گذشته این سومین حادثه انفجار در مدارس شرق افغانستان است.

تهدیدها در برابر آموزش و پرورش افغانستان به گونۀ نگران کننده ای افزایش یافته است.

این انفجارها در حالی رخ می دهد که هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نمی گیرد.