رایزنی برای حل مشکلات صدور ویزای ایران در قندهار

سیاسی

در روزهای اخیر مشکلات زیادی در بخش صدور ویزا در قندهار به وجود آمده بود که در این دیدار در رابطه با حل مشکلات صدور ویزای جمهوری اسلامی ایران برای ساکنین این استان صحبت و رایزنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، حمید رضا کریمی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در قندهار، امروز با توریالی ویسا سرپرست استان قندهار دیدار کرد.

در روزهای اخیر مشکلات زیادی در بخش صدور ویزا در قندهار به وجود آمده بود که در این دیدار در رابطه با حل مشکلات صدور ویزای جمهوری اسلامی ایران برای ساکنین این استان صحبت و رایزنی شد.

آقای کریمی گفت: کنسولگری ایران در این استان روزانه برای ۱۰۰ نفر ویزا صادر می کند.

استان قندهار افغانستان از مناطق پر جمعیت این کشور به شمار می رود و کنسولگری ایران مراجعه کنندگان زیادی دارد.