حمله نظامیان رژیم آل خلیفه به منزل شیخ علی سلمان

سیاسی

منابع بحرینی از حمله نظامیان رژیم آل خلیفه به منزل دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه بحرینی جمعیت الوفاق، نظامیان رژیم آل خلیفه به منزل «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در منامه یورش بردند.

هنوز گزارش تکمیلی در این زمینه منتشر نشده است. رژیم آل خلیفه اخیرا با تمدید مهلت بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق، روز 25 فوریه را به عنوان زمان برگزاری جلسه محاکمه وی اعلام کرده بود.

مردم بحرین نیز طی روزهای اخیر با تداوم اعتراضات خود، خواستار آزادی وی شده بودند.