سوء استفاده از آرم سپاه برای سخنرانی سخنگوی دولت احمدی نژاد

سپاه پاسداران, غلامحسین الهام

غلامحسین الهام در یکی از مساجد تهران سخنرانی خواهد کرد که اتفاقی عادی است و ایشان نیز به عنوان یک شهروند می تواند دیدگاه های خود را بیان کند.

عصرایران نوشت:


غلامحسین الهام در یکی از مساجد تهران سخنرانی خواهد کرد که اتفاقی عادی است و ایشان نیز به عنوان یک شهروند می تواند دیدگاه های خود را بیان کند.آنچه محل اشکال است، استفاده از آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پوستر تبلیغاتی این مراسم است.
     
  از آنجا که این مراسم، از سوی سپاه برگزار نشده و اساساً شأن فراجناحی سپاه نیز این قبیل رفتارها را ایجاب نمی کند، قطعاً استفاده از آرم این نهاد انقلابی برای یک برنامه کاملاً جناحی چیزی جز سوء استفاده نیست ، حتی اگر با فونت ریز، زیر آرم نام یک جمع فرهنگی را بنویسند!با توجه به این که تنها یک سال تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است و بازار مراسم و آیین های متعدد سیاسی و جناحی داغ خواهد شد، انتظار می رود نظارت بیشتری صورت گیرد تا سرمایه های ملی، مورد بهره برداری های جناحی و سیاسی قرار نگیرد. 
     
17231 


کد N718758