فیلم/ وقوع انفجار قوی در دونتسک

سیاسی

نیمه شب گذشته وقوع انفجاری قوی در نیروگاه شیمیایی شهر دونتسک در شرق اوکراین موجب لرزش بی سابقه در این شهر شد.

هنوز مشخص نیست چه گروهی مسئول انفجار این نیروگاه است. برخی جدائی طلیان شرق اوکراین را مسئول این واقعه می دانند و برخی دیگر معتقدند گلوله باران دونتسک از سوی ارتش اوکراین موجب انفجار بوده است. 

شدت این انفجار به حدی بوده که تا شعاع چند صد متری شیشه اغلب ساختمانها شکسته و فروریخته اند. 

فیلم/ وقوع انفجار قوی در دونتسکنیمه شب گذشته وقوع انفجاری قوی در نیروگاه شیمیایی شهر دونتسک در شرق اوکراین موجب لرزش بی سابقه در این شهر شد.