فیلم/ عصبانیت رئیس جمهور استونی از اسکای نیوز و قطع برنامه زنده

سیاسی

رئیس جمهور استونی به دلیل آنکه مجری شبکه غربی اسکای نیوز نام وی را اشتباه گفته بود، عصبانی شده و مصاحبه زنده خود با این رسانه را که وزیر خارجه انگلیس نیز در آن حضور داشت قطع کرد.

روز گذشته شبکه اسکای نیوز برای پوشش اخبار اوکراین و همچنین مذاکرات رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در این خصوص، برنامه ای زنده را با حضور رئیس جمهور استونی و وزیر خارجه انگلیس ترتیب داده بود اما استفاده از نامی اشتباه برای خطاب قرار دادن رئیس جمهور استونی موجب شد تا وی عصبانی شده و این برنامه را ترک کند. 

فیلم/ عصبانیت رئیس جمهور استونی از اسکای نیوز و قطع برنامه زندهرئیس جمهور استونی به دلیل آنکه مجری شبکه غربی اسکای نیوز نام وی را اشتباه گفته بود، عصبانی شده و مصاحبه زنده خود با این رسانه را که وزیر خارجه انگلیس نیز در آن حضور داشت قطع کرد.