میانجیگری چین برای گفتگوهای صلح دولت افغانستان و طالبان

سیاسی

فردا نشستی سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، فردا نشستی سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان در کابل برگزار خواهد شد.

همچنین عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان و معاون وزیر امور خارجه چین پشت درهای بسته گفتگو کردند.

مدتی پیش یک هیئت طالبان با برخی مقامات چینی دیدار و در مورد گفتگوهای صلح رایزنی کرده بود.

پس از تشکیل دولت وحدت ملی، چین به افغانستان نزدیک تر شده و کابل نیز به تلاش های چین در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان، خوشبین است