معاون سیاسی وزیر کشور:

اجازه هیچ فعالیت غیرقانونی را در انتخابات به کسی نمی‌دهیم

دولت

وظیفه داریم از تمام تشکل‌های شناسنامه‌دار حمایت کنیم و در این راستا شاخص‌های منفی را مثبت و شاخص‌های مثبت را ارتقا دهیم.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: فرمانداران و بخشداران باید در مسائل فرهنگی و اجتماعی تحول ایجاد کنند و وقت خود را صرف مسائل حاشیه‌ای نکنند چرا که هدف اصلی ما معرفی یک نظام کارآمد به جهانیان است.

به گزارش گروه ایلنا٬ محمدحسین مقیمی در نشست با فرمانداران و بخشداران خراسان شمالی گفت: جایگاه فرمانداران و بخشداران بسیار رفیع بوده و چیزی نیست که دیگران به ما بدهند بلکه قانون در اختیار ما قرار داده است.

گفت: باید فرمانداران و بخشداران جایگاه خود را به درستی بشناسند و به آن توجه کنند.

وی با بیان اینکه بخشداران بار اصلی فعالیت‌ها را به دوش می‌کشند، ادامه داد: جایگاه بخشداران مهم‌تر از فرمانداران است چرا که بخشداران در صف نخست فعالیت‌ها و ارتباط مستقیم با مردم هستند.

مقیمی بیان کرد: فرمانداران و بخشداران باید در مسائل فرهنگی و اجتماعی تحول ایجاد کنند و وقت خود را صرف مسائل حاشیه‌ای نکنند چرا که هدف اصلی ما معرفی یک نظام کارآمد به جهانیان است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سال آینده انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم باید فرمانداران و بخشداران در شهرستان‌ها نشاط سیاسی و اجتماعی ایجاد کنند بدین معنا که شرایط حضور تمام مردم فراهم شود.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه اجازه هیچ فعالیت غیرقانونی را در بحث انتخابات به کسی نمی‌دهیم، ادامه داد: وظیفه داریم از تمام تشکل‌های شناسنامه دار حمایت کنیم و در این راستا شاخص‌های منفی را مثبت و شاخص‌های مثبت را ارتقا دهیم.

مقیمی افزود: باید ایران به دو نیم درصد بهره‌وری دست یابد و این کار باید با امکانات موجود و بدون سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد و اگر این امر محقق شود نشان دهنده هنر مدیریت ماست.

کد N718137