بیگلریان در گفتگو با مهر تأکید کرد:

لزوم نمایش و انعکاس زندگی اقلیت‌های دینی ایران به دنیا

سیاسی

نماینده ارامنه جنوب در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ایجاد یک مرکز مشخص و واحد برای سیاستگذاری و انعکاس واقعیت‌های زندگی اقلیت‌ها در ایران و معرفی آن به جهان، ضروری است.

روبرت بیگلریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف پشت پرده کشورهای غربی برای تبلیغات مربوط به موضوع حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی گفت: به نظر من نیات دوستانه‌ای در پشت این تبلیغات نیست و برجسته‌ترین هدف آنها این است که جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران را تخریب کنند.

وی تصریح کرد: اگر هدف آنها، حفظ حقوق اقلیت‌ها در ایران باشد، باید توجه کنند که در کشورهای خودشان نسبت به مسلمانان که در اقلیت هستند، بسیار اجحاف می‌شود؛ علاوه بر آن در حق اقلیت‌های قومی و نژادی مانند سیاه‌پوستان نیز ظلم بسیاری می‌شود.

نماینده ارامنه جنوب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف خاص دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی در کشورهای اروپایی و آمریکا در موضوع حقوق بشر گفت: آنها با این تبلیغات می‌خواهند کارهای خودشان را در جوامع خودشان توجیه کنند؛ به ویژه اینکه با مشاهده عملکرد آنها در ایجاد گروه‌های افراطی تروریستی در منطقه که رنگی از دین نبرده‌اند، بیش از پیش نیازمند سرپوش گذاشتن بر عملکرد خود هستند.

بیگلریان با بیان اینکه این تبلیغات چیز جدیدی نیست و همیشه سابقه داشته است، خاطرنشان کرد: آنها به دنبال تحت تاثیر قرار دادن اقلیت‌های داخل ایران هستند تا مهاجرت کنند و از این طریق، از مهاجرت آنها علیه جمهوری اسلامی سوء استفاده کنند.

غربی‌ها برای حفظ بودجه هایشان علیه ایران تبلیغات حقوق بشری می کنند

وی ادامه داد: آنها این کار را به عنوان یک ابزار برای امتیازگیری از نهادهای مالی حامی خودشان دنبال می‌کنند تا فلسفه وجودی آنها و ارتباطات و بودجه‌هایی که دارند، حفظ شود.

نماینده ارامنه جنوب در مجلس، با اشاره به ضرورت‌های مقابله با تبلیغات غربی‌ها در این حوزه گفت: ما نمایندگان اقلیت‌ها و دیگر نهادهای دست‌اندرکار تلاش می‌کنیم تا واقعیت‌های جمهوری اسلامی را از راه‌های مختلف از جمله ملاقات با هیات‌های خارجی منتقل کنیم، اما یک مرکز تصمیم‌گیری واحد که در این رابطه از حالت واکنشی به کُنشی اقدام کند، کم داریم؛ چرا که با وجود تبیین شرایط و واقعیت‌ها از سوی ما، اما گاهی اوقات تبلیغات آنها شدید بوده است.

بیگلریان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در خنثی کردن تبلیغات آنها تاثیرگذار باشد، امکان سفر گروه‌های مستقل به ایران و مشاهده زندگی پویای اقلیت‌های دینی در تمام عرصه‌ها از جمله کسب و کار، ورزش و هنر است؛ البته این کارها بودجه و تشکیلات نیز می‌خواهد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به وجود ابزارهای تبلیغاتی وسیع و قوی غربی ها، چه بسا این اقدامات ما زمان‌بر نیز باشد، اما ایجاد یک مرکز مشخص و واحد برای سیاستگذاری و انعکاس واقعیت‌های زندگی اقلیت‌ها در ایران و معرفی آن به جهان ضروری است.