با کسانی که با حرف زدنشان باعث خسارت معنوی به نظام می شوند،چه باید کرد؟

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم حسین میرمحمدصادقی نوشت:

طی سال‌ها و دهه‌های گذشته بسیار اتفاق افتاده است که ایراد سخن نا بجایی از سوی یک نفر موجب تحمیل هزینه‌های سیاسی و اعتباری هنگفت به کشور شده است. بنابراین سؤال قابل طرح این است که آیا وقت آن نرسیده که فراتر از خسارات مادی که از رهگذر اقدام‌های غیر قانونی چون اختلاس و سایر جرایم مالی، دامنگیر نظام و مردم می‌شود به موضوع خسارات معنوی وارده به نظام و مسئولان عالی‌رتبه آن از رهگذر این گونه موضع گیری‌های نسنجیده نیز توجه شود و از کسانی که به هر شکل دستی بر تریبون‌های عمومی و در اتخاذ تصمیمات دارند درخواست شود که با دقت در آنچه می‌گویند و تصمیماتی که می‌گیرند موجب تحمیل هزینه‌های سیاسی ناخواسته بر مردم و نظام نشوند و در غیر این صورت پاسخگوی خسارات معنوی وارده به مردم، کشور و رهبری نظام باشند.

 

17302

کد N717915