فیلم تبلیغاتی اردن برای انتقام گرفتن از داعش

سیاسی

نیروی هوایی اردن با انتشار فیلمی تبلیغاتی، وعده گرفتن انتقام خلبان کشته شده به دست داعش را داد.

فیلم تبلیغاتی اردن برای انتقام گرفتن از داعشنیروی هوایی اردن با انتشار فیلمی تبلیغاتی، وعده گرفتن انتقام خلبان کشته شده به دست داعش را داد.