فیلم/اشتباهات مرگبار تکفیری ها

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: گروههای تکفیری مسلح در سوریه و عراق در استفاده از سلاح ها مرتکب اشتباهات مرگباری می شوند.

فیلم/اشتباهات مرگبار تکفیری هاخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: گروههای تکفیری مسلح در سوریه و عراق در استفاده از سلاح ها مرتکب اشتباهات مرگباری می شوند.