• ۵بازدید

فیلم/اراده شکست ناپذیر ملت بحرین

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: اقدامات سرکوبگرانه نظامیان آل خلیفه هرگز خللی در اراده شکست ناپذیر ملت بحرین به وجود نیاورده است.

فیلم/اراده شکست ناپذیر ملت بحرینخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: اقدامات سرکوبگرانه نظامیان آل خلیفه هرگز خللی در اراده شکست ناپذیر ملت بحرین به وجود نیاورده است.

کد N717823

وبگردی