با پایان کنفرانس مونیخ؛

تیم مذاکره کننده ایرانی امشب به تهران بازمی‌گردد

سیاست خارجی

اعضای تیم هسته‌ای که در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده بودند٬ با پایان سفر سه روزه٬ امشب به تهران باز خواهند گشت.

وزیر امور خارجه که برای حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده بود٬ امشب به تهران بازخواهد گشت.

به گزارش ایلنا٬ محمدجواد ظریف و دیگر اعضای تیم هسته‌ای که در راس تیم مذاکره کننده‌ در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده بودند٬ با پایان سفر سه روزه٬ امشب به تهران بازخواهند گشت.

بر اساس این توافقات بنا بر این است مذاکرات ایران و ۱+۵ با گفتگوهای دوجانبه بین اعضا ادامه یابد.

کد N717362