به دلیل عدم اطلاع متهم از جلسه دادگاه؛

رسیدگی به اتهامات نشریه جامعه پرستاری به جلسه دیگری موکول شد

سیاست داخلی

اتهامات این نشریه در پرونده مربوطه انتشار مطالب کذب و توهین و افترا عنوان شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات نشریه جامعه پرستاری به روز دیگری موکول شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شعبه ۷۹ دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی محمدی کشکولی برای رسیدگی به اتهامات نشریه جامعه پرستاری تشکیل جلسه داد.

در این جلسه علی رغم حضور شاکیان پرونده متهم حاضر نشد و پس از تحقیق و بررسی مشخص شد که دعوتنامه حضور در دادگاه به دست متهم نرسیده است.

بر همین اساس دادگاه به دلیل اطلاع نداشتن متهم از جلسه امروز رای را غیابی صادر نکرد و پس از مشورت با هیات منصفه مطبوعات استان تهران مقرر شد تا رسیدگی به اتهامات این نشریه به آینده موکول شود.

لازم به ذکر است که اتهامات این نشریه در پرونده مربوطه انتشار مطالب کذب و توهین و افترا عنوان شده است.

کد N717278