فیلم/ تظاهرات ضد ناتو در محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ

سیاسی

هزاران نفر از مخالفان سیاست های نظامی گری پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در مقابل ساختمان محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ دست به تظاهرات زدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به برنامه ناتو برای افزایش حضور نظامی در اوکراین و همچنین شرق اروپا اعتراض کردند. 

فیلم/ تظاهرات ضد ناتو در محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخهزاران نفر از مخالفان سیاست های نظامی گری پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در مقابل ساختمان محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ دست به تظاهرات زدند.