تعدادی از مخالفین مسلح دولت افغانستان به روند صلح پیوستند

سیاسی

مسئولان استان کنر افغانستان، از پیوستن 9 مخالف مسلح دولت به روند صلح در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مسئولان استان کنر، از پیوستن 9 مخالف مسلح دولت به روند صلح در این استان خبر داد.

شجاع الملک جلاله سرپرست استان کنر افغانستان می گوید: از آغاز ایجاد دفتر شورای عالی صلح در این منطقه، تاکنون حدود سیصد نفر از مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوسته اند.

در دیگر استان های افغانستان نیز این روند ادامه داشته و تاکنون تعداد زیادی از مخالفین مسلح، سلاح های خود را تحویل داده و موافقت خود را برای همکاری با شورای عالی صلح اعلام کرده اند.