ناظر مجلس در شورای عالی بیمه سلامت:

تخلفات بیمه‌ها ناشی از سوءمدیریت‌ها است

سیاسی

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بیمه سلامت کشور گفت: تخلفات زیادی در بیمه‌ها صورت می‌گیرد که ناشی از نقص قوانین و عدم نظارت کافی و سوءمدیریت است.

نعمت‌الله منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح تحول سلامت و افزایش بودجه بیمه‌ها، بعید نیست تخلفات بیمه‌ها نیز افزایش یابد.

وی ادامه داد: بسیاری از موارد درمانی مانند جراحی‌ها و پاراکلینیک‌ها تحت پوشش وسیع بیمه ها قرار گرفتهاند و در نتیجه بودجه بیمهها افزایش یافته است.

منوچهری تاکید کرد: باید بودجه بیمهها در مسیر اصلی و واقعی خود قرار گیرد که راهکار آن افزایش نظارت مجلس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.